Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Wydział Ekonomii

Co nas wyróżnia


Uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów w dniu 22 czerwca 2015 roku przyznała Wydziałowi Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. Decyzja Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.

Pozytywna ocena jakości kształcenia na kierunku ekonomia

Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej w dniu 3 września 2015 r wydało ocenę pozytywną jakości kształcenia na kierunku ekonomia na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia. Uchwała nr 598/2015 z dnia 3 września 2015 r.

Studia za granicą

Studenci Wydziału Ekonomii mają możliwość uzyskania dyplomu brytyjskiej uczelni. Dzięki umowom zawartym z uczelniami w Wielkiej Brytanii studenci mogą w ciągu jednego roku uzyskać dyplom zagranicznej uczelni. Studia za granicą.

Nowoczesna baza naukowo-dydaktyczna

Walorem Wydziału jest nowoczesna baza naukowo-dydaktyczna, w której prowadzony jest proces dydaktyczny oraz zaplecze socjalne Wydziału. Baza ta zlokalizowana jest w obiektach przy ul. Ćwiklińskiej i stanowi część Kampusu Uniwersyteckiego Zalesie. 

Rys historyczny


Wydział Ekonomii rozpoczął swoją działalność w strukturze Uniwersytetu od 1 września 2001 roku. Wydział jest młodą, ciągle jeszcze kształtującą się jednostką opierającą się na dorobku i wieloletnich doświadczeniach uczelni z których połączenia powstał, a więc Wydziału Ekonomii w Rzeszowie Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie oraz Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Filii w Rzeszowie i stał się kontynuatorem ich wieloletnich tradycji akademickich.

Charakterystyka Wydziału


Na Wydziale Ekonomii zatrudnionych jest 74 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym 20 profesorów.

Podstawą rozwoju Wydziału i kształtowania warsztatu pracy nauczycieli akademickich mających wpływ na skuteczną realizację procesu dydaktycznego i związanych z nim celów są badania naukowe. Badania szczegółowe koncentrują się wokół aktualnej problematyki społeczno-ekonomicznej związanej z:
  • procesami wzrostu i rozwoju gospodarczego,
  • warunkami rozwoju przedsiębiorczości i adaptacji podmiotów do nowych warunków rynkowych,
  • społeczno-ekonomicznymi i instytucjonalnymi uwarunkowaniami rozwoju agrobiznesu,
  • ekonomiką rolnictwa i obszarów wiejskich oraz dynamiką zmian struktury rolnictwa i obszarów wiejskich,
  • uwarunkowaniami rozwoju lokalnego i regionalnego z uwzględnieniem współczesnych priorytetów rozwojowych (konkurencyjności, spójności, wielofunkcyjnego rozwoju, rozwoju zrównoważonego),
  • zarządzaniem marketingowym w firmach oraz skutecznością zastosowania narzędzi i działań marketingowych,
  • rynkowymi mechanizmami kształtowania jakości,
  • efektywnością gospodarowania, oceną kondycji finansowej firm, oceną finansową inwestycji,
  • procesami restrukturyzacji przedsiębiorstw i przeobrażeń struktur społeczno-gospodarczych,
  • wspomaganiem procesów gospodarczych przy zastosowaniu nowoczesnych narzędzi informatycznych i technik sieciowych,

W obrębie wymienionych obszarów realizowanych jest kilkadziesiąt tematów szczegółowych stanowiących podstawę rozwoju naukowego pracowników (rozpraw doktorskich i habilitacyjnych).

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow