Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

 

Informacje ogólne o zadaniu: „Dodać skrzydeł – pakiet szans dla studenta niepełnosprawnego” realizowanego w ramach projektu pn.”Kompetencje studentów UR kluczem do sukcesu na rynku pracy” finansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Przedsięwzięcie to wspiera działalność Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Studentów UR – funkcjonujących w Naszej Uczelni.

Celem realizowanego zadania jest efektywne włączenie studentów niepełnosprawnych w korzystanie z pełnej oferty edukacyjnej Uczelni poprzez:

 • Utworzenie sali edukacyjnej ze specjalistycznym sprzętem wspomagającym proces uczenia się osób niepełnosprawnych, m.in.:
 • 6 stanowisk komputerowych
 • specjalne biurka oraz krzesła dostosowane do potrzeb studentów niepełnosprawnych
 • oprogramowanie powiększające i udźwiękawiające tekst
 • specjalne klawiatury, myszy komputerowe
 • drukarki i monitory brajlowskie
 • syntezatory mowy polskiej
 • powiększalniki telewizyjne
 • lupy elektroniczne

Utworzenie wypożyczalni specjalistycznego sprzętu wspomagającego proces uczenia się osób niepełnosprawnych, m.in.:

 • oprogramowanie komputerowe powiększająco-udźwiękawiające na nośnikach USB
 • systemy FM
 • specjalne klawiatury i myszy komputerowe
 • notesy mówiące
 • powiększalniki telewizyjne
 • lupy elektroniczne
 • syntezatory mowy polskiej
 • drukarki etykiet brajlowskich

Wyposażenie sal wykładowych Uczelni w urządzenia wspomagające proces dydaktyczny dla osób niepełnosprawnych (m.in. system FM, system e-beam, ekrany, projektory)

 • systemy FM
 • projektory multimedialne
 • rozwijane ekrany projekcyjne
 • tablice wyposażone w system e-beam rejestrujący treść zapisaną na tablicy w formie cyfrowej
 • poszerzenie otworów drzwiowych dla potrzeb wózków inwalidzkich

Kursy przygotowujące studentów niepełnosprawnych do wejścia na rynek pracy – 15 kursów 15-godzinnych rocznie, realizowanych w małych grupach przy zastosowaniu specjalnych materiałów i metod dydaktycznych. Tematyka obejmować będzie m.in. prawa osób niepełnosprawnych i funkcjonowanie na rynku pracy, metody i źródła pozyskiwania świadczeń, zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej i inne.
Dla studentów z dysfunkcją wzroku organizowany będzie kurs orientacji przestrzennej

Dostosowania architektoniczne i transportowe obejmujące zakup 5 transporterów schodowych wraz z wózkami inwalidzkimi oraz 9-osobowego busa dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Terapię SAPL - stymulacja audio-psycho-lingwistyczna (tzw. metoda Tomatis’a) wspomaga proces edukacyjny osób z zaburzeniami głosu i mowy. Jest wskazana szczególnie dla studentów kierunków lingwistycznych i humanistycznych, przyśpiesza proces uczenia się, poprawia funkcjonowanie w grupie społecznej

Wypożyczalnia specjalistycznego sprzętu wspomagającego proces uczenia się osób niepełnosprawnych zlokalizowana jest w budynku Biblioteki Głównej UR ul. Stanisława Pigonia 8 na I piętrze w pomieszczeniu Czytelni. Wypożyczalnia wyposażona jest w:

 • oprogramowanie komputerowe powiększająco-udźwiękawiające na nośnikach USB

 • systemy FM

 • specjalne klawiatury i myszy komputerowe

 • notesy mówiące

 • powiększalniki telewizyjne

 • lupy elektroniczne

Bydynek Biblioteki wyposażony jest w podjazd dla wózków inwalidzkich oraz windę znajdującą się w holu na przeciw głównego wejścia. Zapraszamy wszystkich chętnych do korzystania z usług wypożyczalni.

Więcej informacji:

Pan Dawid Bobowski, email: dawidbobowski@op.pl

Biblioteka UR, ul. prof. Stanisława Pigonia 8 (Czytelnia )

Wyciąg z Regulaminu wypożyczalni:

 1. Z zasobów wypożyczalni korzystać mogą:
  1. niepełnosprawni studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego zarejestrowani w OWiRON,
  2. jednostki Uniwersytetu Rzeszowskiego,
  3. organizacje studenckie,
  4. inne podmioty.
 2. Sprzęt wypożyczany jest maksymalnie na okres 3 miesięcy na wniosek osoby zainteresowanej złożony na odpowiednim formularzu. Okres wypożyczenia może zostać przedłużony.
 3. Wnioski o wypożyczenie sprzętu rozpatruje kierownik wypożyczalni.
 4. Od decyzji kierownika wypożyczalni przysługuje odwołanie do Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych. Odwołanie wnosi się na piśmie, w terminie 14 dni od daty doręczenia osobie zainteresowanej decyzji kierownika wypożyczalni.
 5. Sprzęt wydawany jest za pokwitowaniem na specjalnym formularzu wraz z opisem stanu urządzenia na dzień wydania.
 6. Osoba korzystająca ze sprzętu ponosi pełną odpowiedzialność finansową za jego ewentualne zniszczenie, uszkodzenie lub utratę. Wypożyczony sprzęt nie może być przez nią w jakikolwiek sposób udostępniany osobom trzecim.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie w stosunkach pomiędzy Uniwersytetem Rzeszowskim a osobą wypożyczającą stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) o użyczeniu.

Więcej na: kompetencje.univ.rzeszow.pl

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow