Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Projekt "Kariera zaczyna się od stażu" POWR.03.01.00-IP.08-00-SP2/17 będzie realizowany na Uniwersytecie Rzeszowskim na Wydziale Ekonomii w okresie od 2017-10-01 do 2018-10-01.

Uczestnikami projektu/stażystami są studenci drugiego roku studiów II stopnia Wydziału Ekonomii (UR) kierunku Ekonomia. Staże mają być co do zasady stażami wysokiej jakości. Stażysta otrzymuje stypendium stażowe finansowane ze środków EFS. Warunkiem koniecznym do odbywania stażu w danym Zakładzie pracy/Instytucji jest zgodność profilu kształcenia studenta z problematyką zgłoszoną przez instytucje biorące udział w projekcie.

Staż trwa 240 godzin lub 360 godzin. Stażysta zobowiązany jest to realizacji minimum 20 godzin tygodniowo. Staż powinien być realizowany w sposób ciągły.

Uczestnictwo w stażu nie zwalnia stażysty z udziału w obowiązujących go zajęciach dydaktycznych w ramach programu kształcenia.

Nadzór nad prawidłowym przebiegiem stażu sprawował będzie opiekun delegowany z ramienia Zakładu Pracy/Instytucji, który na koniec stażu wystawia opinię  i sprawozdanie z ukończenia stażu  na temat odbytego stażu.

Podczas stażu uczestnik jest zobowiązany do ewidencjonowania obecności oraz dokumentowania przebiegu stażu w dzienniku stażu.

Do obowiązków Zakładu pracy należeć będzie:

  • umożliwienie realizacji wysokiej jakości staży  zgodnie z programem stażu;
  • przeszkolenie stażysty na zasadach przewidzianych dla pracowników, w zakresie bezpieczeństwa, i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, a także wydanie pisemnego zaświadczenia potwierdzającego ten fakt z podpisem stażysty, bądź zaświadczenia o braku obowiązku do przeprowadzenia szkolenia BHP dla stażystów;
  • zapewnienie stażyście jak najlepszych możliwości wykorzystania posiadanej wiedzy jak i nabycia nowych umiejętności, specyficznych dla zawodu/branży oraz powierzanie mu zadań odpowiadających jego kwalifikacjom oraz doświadczeniu;
  • monitorowanie i ocena stażu;
  • wystawienie stażyście po ukończonym stażu opinii, zaświadczenia odbycia stażu.
  • pracodawca nie jest zobligowany do zatrudnienia stażysty po zakończeniu stażu.

Opiekunowi stażu z ramienia Zakładu pracy/Instytucji przysługuje refundacja/wynagrodzenie  wysokości 2,80 zł za godz. opieki nad stażystą. Proponowana forma rozliczenia z opiekunem to nota obciążeniowa.

Prosimy się o zapoznanie się z projektem umowy trójstronnej.

 
Pliki do pobrania:

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow