Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych

Studia Podyplomowe Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych organizowane przez Wydział Ekonomii we współpracy ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce Oddział Podkarpacki w Rzeszowie

NABÓR ZAKOŃCZONY

Adresaci i sylwetka absolwenta

Studia adresowane są do osób, które chcą usługowo prowadzić księgi rachunkowe i podatkowe. Uzyskany certyfikat specjalisty usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych potwierdza zdobytą w toku studiów wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne. 

Adresatami są absolwenci szkół wyższych I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, uznających potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez okres świadczenia usług prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych, posiadających wiedzę i umiejętności specjalisty do spraw rachunkowości potwierdzone:

 • certyfikatem II stopnia kwalifikacji SKwP lub
 • zaświadczeniem o ukończeniu kursu specjalisty do spraw rachunkowości (prowadzonego przez SKwP) lub
 • pozytywnym wynikiem testu wstępnego sprawdzającego wiedzę na poziomie specjalisty do spraw rachunkowości przeprowadzonego w trakcie rekrutacji.

Kadra

Kadra naukowo-dydaktyczna Wydziału Ekonomii UR, Wydziału Prawa UR oraz praktycy – eksperci rekomendowani przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Podkarpacki w Rzeszowie (biegli rewidenci i doradcy podatkowi).

Czas trwania i wymiar studiów

Studia trwają dwa semestry, łączna liczba godzin – 210 (zjazdy w trybie weekendowym – zajęcia co dwa tygodnie, w sobotę i niedzielę)

Program studiów

 • spełnia standardy kształcenia realizowane przez SKwP, 
 • dodatkowo oferowane są zajęcia w pracowni komputerowej w zakresie prowadzenia prac księgowych z wykorzystaniem programu Comarch ERP Optima, 
 • oraz kurs uzupełniający dla słuchaczy kursu w j. angielskim Accounting in English 

Program

 1. Organizacja usług księgowych oraz pracy biura rachunkowego. System kontroli usług księgowych.
 2. Ryzyka w usługach księgowych i etyka zawodowa
 3. Prawo gospodarcze
 4. Ordynacja podatkowa i odpowiedzialność karno – skarbowa biur rachunkowych -wybrane zagadnienia i przykłady praktyczne.
 5. Ochrona danych osobowych
 6. System podatkowy w Polsce
 7. Podatki dochodowe PIT i CIT
 8. Podatek od towarów i usług VAT
 9. Podatki i opłaty lokalne
 10. Formy zatrudniania i ich dokumentowanie
 11. System ubezpieczeń społecznych - narzuty na wynagrodzenia jako koszty działalności
 12. Składniki płac – regulacje zewnętrzne i wewnętrzne
 13. Sporządzanie list płac, rozliczanie pozostałych funduszy płaconych do ZUS.
 14. Prowadzenie ksiąg rachunkowych – wybrane zagadnienia
 15. Wycena i ewidencja zdarzeń gospodarczych (aktywów trwałych i finansowych, środków pieniężnych i rozrachunków, zakupu i sprzedaży produktów, materiałów i towarów)
 16. Przychody i koszty, ustalanie wyniku finansowego (ujęcie podatkowe)
 17. Sprawozdawczość finansowa
 18. Rachunkowość małych firm
 19. Zasady ewidencji kapitałów, zobowiązań i rezerw

Korzyści dla absolwentów:

Studia podyplomowe kończą się uzyskaniem:

 • świadectwa ukończenia studiów podyplomowych – na podstawie obrony pracy dyplomowej
 • certyfikatu SKwP potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji specjalisty usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia na poziomie kursu dla kandydatów na specjalistę usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych..

Zasady rekrutacji

 1. rejestracja elektroniczna (otwórz),
 2. dostarczenie osobiste lub pocztą kompletu kserokopii wymaganych dokumentów - adres: Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii, ul. M. Ćwiklińskiej 2, pokój 205, 35-601 Rzeszów

Warunkiem uruchomienia studiów jest zorganizowanie odpowiedniej pod względem liczebności osób grupy (minimum 22 osoby). Ze względu na zapewnienie jakości realizacji zajęć, liczba miejsc jest ograniczona (max 30 osób). 

Kandydaci przyjmowani są na podstawie kolejności zgłoszeń.  

Wymagane dokumenty

Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji:

 • podanie o przyjęcie na studia (wygenerowane z systemu),
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganych kwalifikacji, 
 • kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydata będącego cudzoziemcem.

Komplet oryginalnych dokumentów (do potwierdzenia zgodności) należy przedstawić na spotkaniu organizacyjnym. 

Opłata za studia 

Opłata za studia wynosi tylko 1550 zł/semestr + opłata za świadectwo 30 zł

Planowany termin rozpoczęcia zajęć - po zebraniu grupy. 

Wpłaty należy dokonać na podane konto 

Nr konta: 98 1030 1508 0000 0008 1775 8260 z dopiskiem Wydział Ekonomii Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych.

Kontakt

Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii
ul. M. Ćwiklińskiej 2, pokój 205
35-601 Rzeszów
Osoba do kontaktu
mgr Renata Gancarz
tel. 17 872 1703
e-mail: zakfinwe@univ.rzeszow.pl
 
dr Ewelina Rabiej
E-mail: erabiej@univ.rzeszow.pl
 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow