Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Studia podyplomowe Ubezpieczenia społeczne z elementami prawa organizowane przez Wydział Ekonomii we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego,  II edycja

TRWA NABÓR

Nabór na studia

od 3 czerwca do 20 września 2019 r.

Adresaci studiów 

Studia zostały opracowane w oparciu o konsultacje i identyfikację potrzeb pracowników ZUS – Oddział ZUS w Rzeszowie. Są one adresowane do osób pragnących pogłębić i uzupełnić  wiedzę z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz obowiązujących przepisów prawa dotyczących zasad funkcjonowania i sposobów realizacji obowiązków systemu ubezpieczeń społecznych. Program studiów uwzględnia zagadnienia i problemy w zakresie wykonywania zadań stanowiskowych w ZUS, stąd zaspokaja potrzeby szkoleniowe podnosząc kwalifikacje pracowników, a także wszystkich zainteresowanych tematyką ubezpieczeń społecznych i wybranych zagadnień prawa, w tym w szczególności prawa pracy.

Czas trwania i wymiar studiów

Studia trwają dwa semestry, łączna liczba godzin – 211 (zjazdy w trybie weekendowym)

Kadra dydaktyczna

Zajęcia prowadzone są głównie przez pracowników naukowych Wydziału Prawa i Administracji, oraz Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, a także specjalistów z praktyki.

Program studiów

 • System ubezpieczeń społecznych w Polsce i na świecie 
 • Podstawy prawne ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
 • Ubezpieczenia społeczne w prawie UE i prawie międzynarodowym
 • Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym
 • System emerytalny w Polsce
 • Prawo do emerytury
 • Ubezpieczenie rentowe, chorobowe, wypadkowe
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Podstawy prawa pracy
 • Prawo i postępowanie administracyjne
 • Prawo cywilne
 • Prawo podatkowe
 • Prawo spółek handlowych
 • Prawo rodzinne i spadkowe
 • Prawo zamówień publicznych
 • Odpowiedzialność urzędnicza
 • Podstawowe obowiązki i uprawnienia płatników wobec ZUS
 • Orzecznictwo lekarskie w systemie świadczeń społecznych.
 • Prawo karne materialne i procesowe
 • Postępowanie sądowe w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych
 • Postępowanie egzekucyjne
 • Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne
 • Dostęp do informacji publicznej
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Wystąpienia publiczne
 • Komunikacja interpersonalna

Korzyści dla absolwentów

Indywidualny program studiów zorientowany na  potrzeby pracowników ZUS. Ponadto uczestnicy studiów mają możliwość zdobycia wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do pracy na różnych stanowiskach firm ubezpieczeniowych i instytucjach rynku ubezpieczeniowego. Absolwenci po odbyciu studiów zdobywają dodatkowe kwalifikacje zawodowe, istotne z punktu widzenia pracodawcy.
Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Zasady rekrutacji

Rekrutacja drogą elektroniczną w terminach ogłaszanych na stronie UR. 

Podstawowym warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest posiadanie dyplomu ukończonych studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister lub równorzędny). 

Rejestracja elektroniczna >>otwórz

Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (pobierz)
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydata będącego cudzoziemcem.
 
Po potwierdzeniu kwalifikacji na studia należy dostarczyć komplet oryginalnych dokumentów (do potwierdzenia zgodności) oraz dokonać opłaty za studia na konto podane przy opisie studiów na stronie internetowej Wydziału Ekonomii .
 
O przyjęciu kandydata na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłata za studia 

Opłata za studia wynosi 3350,00 zł.
 
Wpłaty należy dokonać na podane konto.
 
Nr konta: 05 1030 1999 7897 0000 0181 0052 z dopiskiem Wydział Ekonomii Ubezpieczenia społeczne z elementami prawa 2018/2019

Kontakt

Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii
ul. M. Ćwiklińskiej 2, pokój 113
35-601 Rzeszów
 
Osoba do kontaktu
mgr Natalia Kłos
tel. 17 872 17 17
e-mail: nklos@ur.edu.pl
 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow