Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Specjalista do spraw rachunkowości

Studia Podyplomowe Specjalista do spraw rachunkowości organizowane przez Wydział Ekonomii we współpracy ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce Oddział Podkarpacki w Rzeszowie, III edycja.

Z uwagi na trwający nabór na studia I i II stopnia, przedłużono rekrutację na studia podyplomowe do 31 lipca 2019.
(rozpoczęcie zajęć – październik 2019)

Istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO - szczegóły na dole strony.

Adresaci

Studia adresowane są do osób, które chcą poszerzyć wiedzę i zdobyć umiejętności niezbędne do wykonywania pracy w zawodzie specjalisty do spraw rachunkowości (samodzielnego księgowego - kod zawodu 241103, Rozporządzanie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7.08.2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, DzU. 2018.227). 

Kandydatami na studia podyplomowe mogą być absolwenci szkół wyższych I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, posiadających wiedzę i umiejętności potwierdzone:

 • dyplomem ukończenia studiów wyższych I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku/specjalności: Finanse i rachunkowość lub Gospodarka finansowa i rachunkowość lub
 • dyplomem ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku Ekonomia lub Zarządzanie lub
 • certyfikatem I stopnia kwalifikacji SKwP lub
 • zaświadczeniem o ukończeniu kursu dla kandydata na księgowego (prowadzonego przez SKwP) lub
 • tytułem technika rachunkowości lub
 • pozytywnym wynikiem testu wstępnego sprawdzającego wiedzę z zakresu podstaw rachunkowości przeprowadzonego w trakcie rekrutacji. 

Sylwetka absolwenta

Absolwent otrzymuje wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu rachunkowości na poziomie II stopnia w  czterostopniowym procesie edukacji w zawodzie księgowego prowadzonym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Studia umożliwią wykonywanie zawodu specjalisty do spraw rachunkowości, a w szczególności.: 
kompetentne, samodzielne prowadzenie ksiąg rachunkowych w przedsiębiorstwie, w tym: samodzielne dekretowanie dokumentów, dokonywanie prawidłowych księgowań operacji gospodarczych oraz sporządzanie bilansu i rachunku wyników, dokonywanie rozliczeń o charakterze publiczno-prawnym;
interpretowanie zagadnień podatkowych i przepisów prawa gospodarczego, związanych z rachunkowością, umożliwiające czynne uczestnictwo w procesie zarządzania firmą.

Korzyści i perspektywy zawodowe dla absolwentów:

Studia podyplomowe kończą się uzyskaniem:
 • świadectwa ukończenia studiów podyplomowych – na podstawie obrony pracy dyplomowej
 • certyfikatu SKwP potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji specjalisty do spraw rachunkowości  lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia na poziomie kursu dla kandydatów na specjalistę do spraw rachunkowości . 
Perspektywy zawodowe:
 • wykonywanie zawodu specjalisty do spraw rachunkowości, tj. samodzielne prowadzenie ksiąg rachunkowych w przedsiębiorstwie;
 • możliwość dalszego kształcenia na poziomie III (główny księgowy) i IV (dyplomowany księgowy) w  czterostopniowym procesie edukacji SKwP;
 • możliwość dalszego kształcenia w zawodzie specjalisty usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych.

Kadra

Kadra naukowo-dydaktyczna Wydziału Ekonomii UR, Wydziału Prawa i Administracji UR oraz praktycy – eksperci rekomendowani przez  Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Podkarpacki w Rzeszowie (biegli rewidenci i doradcy podatkowi).

Czas trwania wymiar studiów

Studia trwają dwa semestry, łączna liczba godzin – 212 (zjazdy w trybie weekendowym – zajęcia co dwa tygodnie, w sobotę i niedzielę)

Program studiów

 • spełnia standardy kształcenia realizowane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, 
 • dodatkowo oferowane są zajęcia w pracowni komputerowej w zakresie prowadzenia prac księgowych z wykorzystaniem programu Comarch ERP Optima, 
 • istnieje możliwość uczestnictwa w kursie uzupełniającym Accounting in English  

Zasady rekrutacji

 1. rejestracja elektroniczna (otwórz),
 2. dostarczenie osobiste lub pocztą kompletu kserokopii wymaganych dokumentów - adres: Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii, ul. M. Ćwiklińskiej 2, pokój 205, 35-601 Rzeszów

Ze względu na zapewnienie jakości realizacji zajęć, liczba miejsc została ograniczona do 30 osób.

Kandydaci przyjmowani są na podstawie kolejności zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia (wygenerowane z systemu),
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganych kwalifikacji, 
 • kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydata będącego cudzoziemcem.

Komplet oryginalnych dokumentów (do potwierdzenia zgodności) należy przedstawić na spotkaniu organizacyjnym, które odbędzie się po zamknięciu rekrutacji.  

Opłata za studia

Opłata za studia wynosi 3100 zł + opłata za świadectwo ukończenia studiów podyplomowych  30 zł (numer rachunku bankowego zostanie podany w późniejszym terminie)

Kontakt

Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii, Katedra Finansów i Rachunkowości
ul. M. Ćwiklińskiej 2, pokój 205
35-601 Rzeszów
 
Osoba do kontaktu
mgr Renata Gancarz
tel. 17 872 17 03
e-mail: zakfinwe@univ.rzeszow.pl
 
dr Ewelina Rabiej
e-mail: erabiej@ur.edu.pl

UWAGA!

Istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych Specjalista do spraw rachunkowości z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

Zawód SPECJALISTA DO SPRAW RACHUNKOWOŚCI – SAMODZIELNY KSIĘGOWY uznany został za ZAWÓD DEFICYTOWY w większości powiatów województwa podkarpackiego i stanowi priorytet wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2019 r.

zawód deficytowy – zawód, w którym nie powinno być trudności ze znalezieniem pracy, gdyż zapotrzebowanie pracodawców jest duże, a podaż pracowników o odpowiednich kwalifikacjach niewielka;  „Barometr zawodów 2019” barometrzawodow.pl

Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie studiów podyplomowych Specjalista do spraw rachunkowości przyznawane są na podstawie wniosku złożonego przez Pracodawcę w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę Pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności.

Poziom dofinansowania z KFS:
 • 100% opłaty za studia podyplomowe w przypadku mikroprzedsiębiorców,
 • 80% opłaty za studia podyplomowe w przypadku pozostałych przedsiębiorców.

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow