Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Audyt Wewnętrzny

NABÓR ZAKOŃCZONY

Studia realizowane przez Wydział Ekonomii we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej S.A. w Warszawie (PIKW)

Cel studiów

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy i umiejętności z zakresu audytu wewnętrznego, które pozwolą w profesjonalny sposób przeprowadzić audyt w organizacji (o charakterze biznesowym, organizacji sektora finansów publicznych lub niepublicznej organizacji non profit).

Studia spełniają wymagania wynikające z ustawy o finansach publicznych w zakresie kompetencji określonych dla audytora wewnętrznego.

Adresaci

Studia adresowane są do osób pełniących funkcje kierownicze, specjalistów i pracowników jednostek sektora publicznego, firm doradczych, agencji, fundacji, przedsiębiorstw i innych jednostek, a także absolwentów szkół wyższych I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, pragnących poznać lub poszerzyć wiedzę i umiejętności w zakresie obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących audytu wewnętrznego.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych otrzymuje wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu audytu wewnętrznego, w tym podstaw prawnych audytu i kontroli, metodyki audytu wewnętrznego, analizy i zarządzania ryzykiem, wykonywania czynności audytorskich Przybliżone zostają zasady rachunkowości finansowej, w tym również budżetowej, jak też narzędzia rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami. Słuchacz uzyskuje praktyczne umiejętności tworzenia dokumentów roboczych oraz pracy z narzędziami audytorskimi (dobór próby w audycie). Ponadto Absolwent nabywa także wiedzę i umiejętności z zakresu psychologicznych i socjologicznych aspektów pracy audytora.

Kadra

Kadra naukowo-dydaktyczna Instytutu Ekonomii i Finansów oraz eksperci PIKW w Warszawie, Certyfikowani audytorzy wewnętrzni – praktycy w zakresie  wdrażania i oceny systemów kontroli zarządczej, specjaliści ds. zarządzania ryzykiem oraz z zakresu prawa, psychologii.

Korzyści i perspektywy zawodowe

  1. Nabycie lub poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy w zakresie audytu wewnętrznego, kontroli zarządczej oraz rachunkowości, a także praktyczne umiejętności związane z przeprowadzaniem badań audytowych oraz analizą ryzyka.
  2. Możliwość tworzenia i prowadzenia własnych przedsiębiorstw działających w tym obszarze.
  3. Instytut Ekonomii i Finansów (IEiF) w Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych. Ukończenie studiów podyplomowych w IEiF UR z audytu oraz dwuletni staż pracy w komórce audytu uprawnia do samodzielnego wykonywania zawodu audytora zgodnie z art. 286 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Uzyskane kompetencje

Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów wydane przez Uniwersytet Rzeszowski oraz certyfikat potwierdzający kompetencje w zakresie „Audytor Wewnętrzny II Stopnia PIKW”, a także prawo wpisu na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych prowadzoną przez PIKW Sp. z o. o, wraz z bezterminowym wsparciem merytorycznym w zakresie czynności wykonywanych przez absolwenta na stanowisku pracy związanym z kierunkiem ukończonych studiów.

Szczegółowe informacje dotyczące Krajowej Listy Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych (KLPAiKW) można znaleźć pod linkiem: klpaikw.pl/sklad-krajowej-listy-paikw,art_155.html

Uwaga: Zainteresowani słuchacze mają możliwość realizacji kursu uzupełniającego do studiów podyplomowych ,,Audyt wewnętrzny” i uzyskania kompetencji w zakresie ,,Inspektor Ochrony Danych Osobowych”. Kurs jest integralnie związany z ww. studiami.

Czas trwania i wymiar studiów podyplomowych

  • dwa semestry (zjazdy w trybie weekendowym – zajęcia co dwa tygodnie, w sobotę i niedzielę),
  • liczba godzin ogółem - 205

Zasady rekrutacji

Warunkiem przyjęcia na studia jest ukończenie studiów wyższych I lub II stopnia lub jednolitych magisterskich.

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną (otwórz), w sposób ciągły, do zorganizowania grupy. Ze względu na zapewnienie jakości realizacji zajęć, liczba miejsc jest ograniczona. Kandydaci przyjmowani są na podstawie kolejności  zgłoszeń. 

Wymagane dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (do wydrukowania z konta w systemie rekrutacyjnym)
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość w przypadku kandydata będącego cudzoziemcem.

Po potwierdzeniu kwalifikacji na studia należy dostarczyć komplet oryginalnych dokumentów (dyplom, dowód osobisty do potwierdzenia zgodności) oraz dokonać opłaty za studia w terminie podanym na I zjeździe.

Terminy

Termin rekrutacji: Nabór na IV edycję studiów zakończony.
Termin rozpoczęcia studiów: 26 października 2019 r.

Czesne

Opłata za całość studiów wynosi 3900 zł. Istnieje możliwość dokonania zapłaty za studia w ratach. Nr konta do wpłaty: 73 1030 1999 7897 0000 0191 0096.

Warunki ukończenia

Studia podyplomowe kończą się uzyskaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz certyfikatów PIKW. Warunkiem uzyskania świadectwa oraz certyfikatów jest osiągnięcie założonych w programie efektów kształcenia. Podstawową formą weryfikacji efektów kształcenia jest egzaminy końcowy wraz z prezentacją opracowanego projektu. Projekt podlega naukowej recenzji.

Kontakt

Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Ekonomii i Finansów
ul. M. Ćwiklińskiej 2, pokój 5
35-601 Rzeszów
tel: 17 872 16 08; e-mail: badwe@ur.edu.pl

kontakt w sprawach organizacyjnych: mgr Barbara Bałamut, 17 872 16 08

kontakt w sprawach merytorycznych: mgr Stanisław Hady-Głowiak, 723 913 028

Kierownik studiów: dr Lidia Kaliszczak; 604644661

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow