Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Studia podyplomowe „Audyt wewnętrzny”

Studia realizowane przez Wydział Ekonomii we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej S.A. w Warszawie (PIKW)

Cel studiów


Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy i umiejętności z zakresu audytu wewnętrznego, które pozwolą w profesjonalny sposób przeprowadzić audyt w organizacji (o charakterze biznesowym, organizacji sektora finansów publicznych lub niepublicznej organizacji non profit).

Studia spełniają wymagania wynikające z ustawy o finansach publicznych w zakresie kompetencji określonych dla audytora wewnętrznego.

Adresaci


Studia adresowane są do osób pełniących funkcje kierownicze, specjalistów i pracowników jednostek sektora publicznego, firm doradczych, agencji, fundacji, przedsiębiorstw i innych jednostek, a także absolwentów szkół wyższych I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, pragnących poznać lub poszerzyć wiedzę i umiejętności w zakresie obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących audytu wewnętrznego.

Sylwetka absolwenta


Absolwent studiów podyplomowych otrzymuje wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu audytu wewnętrznego, bezpieczeństwa informacji, nadzoru i systemu kontroli zarządczej. Uzyskuje wyczerpujące informacje dotyczące podstaw prawnych audytu i kontroli, metodyki audytu wewnętrznego, bezpieczeństwa informacji, analizy i zarządzania ryzykiem, wykonywania czynności audytorskich oraz czynności ABI. Przybliżone zostają zasady rachunkowości finansowej, w tym również budżetowej, jak też narzędzia rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami. Słuchacz uzyskuje praktyczne umiejętności tworzenia dokumentów roboczych oraz pracy z narzędziami audytorskimi (statystyka w audycie). Ponadto Absolwent nabywa także wiedzę i umiejętności z zakresu psychologicznych i socjologicznych aspektów pracy audytora.

Kadra


Kadra naukowo-dydaktyczna Wydziału Ekonomii oraz eksperci PIKW w Warszawie, praktycy i trenerzy z zakresu prawa, psychologii.

Korzyści i perspektywy zawodowe


  1. Nabycie lub poszerzenie wiedzy w zakresie audytu, kontroli zarządczej oraz rachunkowości, a także praktyczne umiejętności związane z przeprowadzaniem badań audytowych oraz analizą ryzyka.
  2. Możliwość tworzenia i prowadzenia własnych przedsiębiorstw działających w tym obszarze.
  3. Wydział Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego (WE UR) posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych. Ukończenie studiów podyplomowych na WE UR z audytu oraz dwuletni staż pracy w komórce audytu uprawnia do samodzielnego wykonywania zawodu audytora bez konieczności zdawania egzaminu (posiadania jednego z certyfikatów wymienionych w art. 286 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, m.in. CIA i CGAP).
  4. Ukończenie studiów (bez posiadania dwuletniej praktyki w komórce audytu) stwarza możliwość zdobycia uprawnień audytora poprzez przygotowanie do egzaminów m.in. CIA i CGAP ze względu na sformułowany program studiów i kompetencje trenerów.

Uzyskane kompetencje


Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują certyfikaty potwierdzające kompetencje w zakresie „Audytor Wewnętrzny II Stopnia PIKW”, certyfikat potwierdzający zdobycie wiedzy wymaganej do wykonywania zadań na stanowisku ABI oraz prawo wpisu na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych prowadzoną przez PIKW Sp. z o. o, wraz z bezterminowym wsparciem merytorycznym w zakresie czynności wykonywanych przez absolwenta na stanowisku pracy związanym z kierunkiem ukończonych studiów.

Czas trwania i wymiar studiów podyplomowych


  • dwa semestry (zjazdy w trybie weekendowym – zajęcia co dwa tygodnie, w sobotę i niedzielę),
  • liczba godzin ogółem - 205

Zasady rekrutacji


Warunkiem przyjęcia na studia jest ukończenie studiów wyższych I lub II stopnia lub jednolitych magisterskich.

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną, w sposób ciągły, do zorganizowania grupy. Ze względu na zapewnienie jakości realizacji zajęć, liczba miejsc jest ograniczona. Kandydaci przyjmowani są na podstawie kolejności  zgłoszeń. 

Wymagane dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (do wydrukowania z konta w systemie rekrutacyjnym)
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydata będącego cudzoziemcem.

Po potwierdzeniu kwalifikacji na studia należy dostarczyć komplet oryginalnych dokumentów (dyplom, dowód osobisty do potwierdzenia zgodności) oraz dokonać opłaty za studia w terminie do 14 dni na konto Wydziału Ekonomii. Nr konta 98 1030 1508 0000 0008 1775 8260 (od 15,03.2017 nastąpiła zmiana numeru konta) z dopiskiem Audyt wewnętrzny.

Czesne


Opłata za całość studiów wynosi 3800 zł + opłata za świadectwo 30 zł

Termin zakończenia rekrutacji upływa 31 sierpnia 2017 r..

Warunki ukończenia


Studia podyplomowe kończą się uzyskaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz certyfikatów PIKW. Warunkiem uzyskania świadectwa oraz certyfikatów jest osiągnięcie założonych w programie efektów kształcenia. Podstawową formą weryfikacji efektów kształcenia jest egzaminy końcowy wraz z prezentacją opracowanego projektu. Projekt podlega naukowej recenzji.

Kontakt


Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii
ul. M. Ćwiklińskiej 2, pokój 105
35-601 Rzeszów

tel: 17 872 16 77; e-mail: zeiop@univ.rzeszow.pl

kontakt w sprawach organizacyjnych: 17 872 16 77; 604644661

kontakt w sprawach merytorycznych: 723 913 028; 604644661

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow