Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Kurs Księgowość w praktyce II stopnia

Kurs realizowany przez Wydział Ekonomii we współpracy z praktykami

TRWA NABÓR

Adresaci

Kurs skierowany jest do osób, które :
 • posiadają wykształcenia co najmniej średnie,
 • znają podstawy księgowości lub ukończyli Kurs księgowości I stopnia
 • wykazują:zainteresowanie tematyką, potrzebę podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • posiadają podstawową znajomość obsługi komputera.
O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

Czas trwania i wymiar kursu

80 godzin (weekendy w zależności od oczekiwań słuchaczy), czas trwania ok 3 miesięcy

Program kursu

Moduł I - Wybrane zagadnienia z zakresu obsługi kadrowo- płacowej -15 godz
1.1     Prawo pracy a możliwe formy zatrudnienia  
1.2   Umowy o pracę 
1.3    Zatrudnienie za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej
1.4   Obowiązek wydania świadectwa pracy
1.5 Wynagrodzenie za pracę - systemy wynagrodzeń, zasady naliczania i ewidencji wynagrodzeń
1.6 Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne -zasady naliczania i ewidencji
1.7   Urlopy wypoczynkowe i związane z rodzicielstwem
 
Moduł II – Rachunkowość finansowa w praktyce 45 godz
2.1     Aktywa pieniężne, kredyty bankowe i pożyczki 
2.2     Rozrachunki 
2. 3     Materiały i towary
2. 4     Niefinansowe aktywa trwałe
2 .5    Inwestycje i zobowiązania finansowe
2 .6     Kapitały (fundusze) własne
2. 7     Rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe
2. 8    Przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej
2. 9     Wynik finansowy
2. 10     Podstawowe elementy jednostkowego sprawozdania finansowego
    
Moduł III - Pracownia komputerowa - Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych 20 godz
3.1  Ewidencja operacji gospodarczych w księgach rachunkowych
.3.2 Ewidencja operacji  dokumentowanych fakturami VAT – sporządzanie deklaracji VAT oraz JPK.
3.3 Ewidencja rozliczeń z tytułu wynagrodzeń.
3.4  Ewidencja kosztów i przychodów prowadzonej działalności.
3.5 Zamknięcia okresowe - sporządzanie sprawozdań finansowych

Opłata za kurs

 • Opłata za całość kursu wynosi 1150  zł.

Istnieje możliwość wnoszenia opłaty  w dwóch ratach (na wniosek Słuchacza skierowany do kierownika kursu)

Zasady rekrutacji

Wymagania wstępne:

 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej lub dyplom ukończenia studiów wyższych,

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną (otwórz), w sposób ciągły w terminie do 27 września 2018 r.. Warunkiem uruchomienia kursu jest zorganizowanie odpowiedniej pod względem liczebności osób grupy (min.18 osób). 

Kandydaci przyjmowani są na podstawie kolejności  zgłoszeń.  

Termin składania dokumentów

 • 19 listopada 2018 r.

Termin wpłat:

 • 19 listopada 2018 r.

Początek kursu

 • 27 listopada 2018 r.

Terminy zajęć

 • Poniedziałek, czwartek (opcjonalnie weekendy  sobota niedziela w zależności od oczekiwań słuchaczy) 

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na kurs (w wersji elektronicznej),
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej lub dyplom ukończenia studiów wyższych,
 • kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, kandydata na kurs w przypadku kandydata będącego cudzoziemcem.

Po potwierdzeniu kwalifikacji na kurs należy dostarczyć komplet oryginalnych dokumentów (świadectwo lub dyplom, dowód osobisty do potwierdzenia zgodności) oraz dokonać opłaty.

Kwalifikacje uzyskane przez kandydata

Świadectwo ukończenia kursu potwierdzające  nabyte kompetencje, zgodnie ze wzorem obowiązującym na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Punkty ECTS: 7

Kontakt

Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii
ul. M. Ćwiklińskiej 2, pokój 212
35-601 Rzeszów
mgr Danuta Kubit
tel.17 872 1699
e-mail: zmetilo@ur.edu.pl
 
Kierownik kursu:
dr Renata Nesterowicz
tel. 608 103 360
e-mail: rbnester@onet.eu

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow