Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Kurs Księgowość w praktyce II stopnia

Kurs realizowany przez Wydział Ekonomii we współpracy z praktykami

TRWA NABÓR

Adresaci

Kurs skierowany jest do osób, które :
 • posiadają wykształcenia co najmniej średnie,
 • znają podstawy księgowości lub ukończyli Kurs księgowości I stopnia
 • wykazują:zainteresowanie tematyką, potrzebę podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • posiadają podstawową znajomość obsługi komputera.
O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

Czas trwania i wymiar kursu

80 godzin (weekendy w zależności od oczekiwań słuchaczy), czas trwania ok 3 miesięcy

Program kursu

Moduł I - Wybrane zagadnienia z zakresu obsługi kadrowo- płacowej -15 godz
1.1     Prawo pracy a możliwe formy zatrudnienia  
1.2   Umowy o pracę 
1.3    Zatrudnienie za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej
1.4   Obowiązek wydania świadectwa pracy
1.5 Wynagrodzenie za pracę - systemy wynagrodzeń, zasady naliczania i ewidencji wynagrodzeń
1.6 Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne -zasady naliczania i ewidencji
1.7   Urlopy wypoczynkowe i związane z rodzicielstwem
 
Moduł II – Rachunkowość finansowa w praktyce 45 godz
2.1     Aktywa pieniężne, kredyty bankowe i pożyczki 
2.2     Rozrachunki 
2. 3     Materiały i towary
2. 4     Niefinansowe aktywa trwałe
2 .5    Inwestycje i zobowiązania finansowe
2 .6     Kapitały (fundusze) własne
2. 7     Rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe
2. 8    Przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej
2. 9     Wynik finansowy
2. 10     Podstawowe elementy jednostkowego sprawozdania finansowego
    
Moduł III - Pracownia komputerowa - Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych 20 godz
3.1  Ewidencja operacji gospodarczych w księgach rachunkowych
.3.2 Ewidencja operacji  dokumentowanych fakturami VAT – sporządzanie deklaracji VAT oraz JPK.
3.3 Ewidencja rozliczeń z tytułu wynagrodzeń.
3.4  Ewidencja kosztów i przychodów prowadzonej działalności.
3.5 Zamknięcia okresowe - sporządzanie sprawozdań finansowych

Opłata za kurs

 • Opłata za całość kursu wynosi 1150  zł.

Istnieje możliwość wnoszenia opłaty  w dwóch ratach (na wniosek Słuchacza skierowany do kierownika kursu)

Zasady rekrutacji

Wymagania wstępne:

 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej lub dyplom ukończenia studiów wyższych,

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną (otwórz), w sposób ciągły w terminie do 27 września 2018 r.. Warunkiem uruchomienia kursu jest zorganizowanie odpowiedniej pod względem liczebności osób grupy (min.18 osób). 

Kandydaci przyjmowani są na podstawie kolejności  zgłoszeń.  

Termin składania dokumentów

 • 5 października 2018 r.

Termin wpłat:

 • 5 października 2018 r.

Początek kursu

 • 17 października 2018 r.

Terminy zajęć

 • Poniedziałek, czwartek (opcjonalnie weekendy  sobota niedziela w zależności od oczekiwań słuchaczy) 

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na kurs (w wersji elektronicznej),
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej lub dyplom ukończenia studiów wyższych,
 • kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, kandydata na kurs w przypadku kandydata będącego cudzoziemcem.

Po potwierdzeniu kwalifikacji na kurs należy dostarczyć komplet oryginalnych dokumentów (świadectwo lub dyplom, dowód osobisty do potwierdzenia zgodności) oraz dokonać opłaty do 5 października 2018 r.

Kwalifikacje uzyskane przez kandydata

Świadectwo ukończenia kursu potwierdzające  nabyte kompetencje, zgodnie ze wzorem obowiązującym na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Punkty ECTS: 7

Kontakt

Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii
ul. M. Ćwiklińskiej 2, pokój 212
35-601 Rzeszów
mgr Danuta Kubit
tel.17 872 1699
e-mail: zmetilo@ur.edu.pl
 
Kierownik kursu:
dr Renata Nesterowicz
tel. 608 103 360
e-mail: rbnester@onet.eu

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow