Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Kurs Księgowość w praktyce I stopnia - X edycja

Kurs realizowany przez Instytut Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Rzeszowskiego we współpracy z praktykami

TRWA NABÓR (do 10 lutego 2020 r.)

Adresaci

Kurs dedykowany jest dla osób początkujących i szukających pracy w księgowości prowadzonej w księgach rachunkowych z wykorzystaniem komputera.  Adresatami kursu są osoby bez praktyki księgowej, gdyż program  zajęć  stwarza   słuchaczom możliwość przygotowania się od podstaw do pracy w księgowości. 

Sylwetka absolwenta

Kurs przygotowuje do pracy w księgowości w przedsiębiorstwach i innych jednostkach, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Absolwent kursu zostanie zapoznany ze specyfiką pracy w księgowości, w tym obsługą programu komputerowego Comarch ERP Optima. 
Program kursu obejmuje zagadnienia księgowości i rachunkowości oraz praktyczne informacje i ćwiczenia w zakresie prowadzeniu ksiąg rachunkowych, których  realizacja  przebiegać będzie w następujących etapach:
  • przygotowanie z zakresu podstaw teoretycznych rachunkowości,
  • praktyczne opanowanie umiejętności pracy księgowego: posługiwanie się księgowymi dokumentami, realizacja typowych operacji księgowych, dekretacje, księgowanie na kontach,
  • powadzenie  ksiąg rachunkowych z wykorzystaniem Comarch ERP Optima - zajęcia  w pracowni  komputerowej, 
Księgi rachunkowe prowadzone będą dla wybranej firmy symulacyjnej,  
realizowane będą obowiązki kontrolne i sprawozdawcze w tym obowiązkowe kontrolne zestawienia obrotów i sald kont, RZiS oraz bilans, naliczanie podatków CIT, PIT, VAT w tym przygotowanie deklaracji VAT -7. 

Kadra

Kadra naukowo-dydaktyczna Instytutu Ekonomii i Finansów oraz praktycy posiadający doświadczenie  w obsłudze finansowej firm .

Czas trwania i wymiar kursu

70 godzin, czas trwania ok 2 miesięcy

Program kursu

Moduł I . Podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej – 15 godz.
1.1 Organizacja działalności gospodarczej – wiadomości wstępne 
1.2 Podstawy etyki w działalności gospodarczej i zawodowej
1.3 Pojęcia wprowadzające do zagadnień rachunkowości 
1.4 Charakterystyka aktywów i pasywów
1.5 Charakterystyka rozrachunków 
1.6 Operacje gospodarcze
1.7 Dowody księgowe
1.8 Księgi rachunkowe
 
Moduł II. Prowadzenie rachunkowości w księgach  rachunkowych - 35 godz.
2.1 Ewidencja podstawowych operacji bilansowych
2.2 Ewidencja podstawowych operacji wynikowych
2.3 Ewidencja rozrachunków publiczno-prawnych
2.4 Zasady ustalania wyniku finansowego
2.5 Sprawozdanie finansowe jednostek mikro, małych i średnich w rozumieniu ustawy 
o rachunkowości 
2.6 Zadanie całościowe (od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia i rachunku zysków i strat)
 
Moduł III   Ewidencja i prace księgowe w Comarch ERP Optima (pracownia komputerowa) – 20 godz.
3.1 Moduł Kasa Bank - rejestry i raporty kasowo-bankowe, preliminarz płatności,  rozliczenia 
i kompensaty, zapisy kasowo-bankowe.
3.2 Moduł Księga Handlowa - modyfikacja planu kont, rejestr zakupów i sprzedaży VAT, księgowanie dokumentów z wykorzystaniem schematów księgowań,  sporządzanie sprawozdań finansowych, sporządzanie zestawień na potrzeby rozliczeń podatkowych.

Wymagania wstępne

Świadectwo ukończenia szkoły średniej lub dyplom ukończenia studiów wyższych.

Opłata za kurs

Opłata za całość kursu wynosi 850 zł.

Istnieje możliwość wnoszenia opłaty  w dwóch ratach (na wniosek Słuchacza skierowany do kierownika kursu)

Termin składania dokumentów

14 luty 2020 r.

Początek kursu

26 luty 2020 r.

Terminy zajęć

Środy i piątki ( lub w zależności od oczekiwań słuchaczy) 

Zasady rekrutacji

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną (otwórz), w sposób ciągły w terminie do 10 lutego 2020 r.
 
Warunkiem uruchomienia kursu jest zorganizowanie odpowiedniej pod względem liczebności osób grupy (min.19 osób). 
 
Kandydaci przyjmowani są na podstawie kolejności  zgłoszeń.  

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na kurs (w wersji elektronicznej),
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej lub dyplom ukończenia studiów wyższych,
  • kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, kandydata na kurs w przypadku kandydata będącego cudzoziemcem.

Po potwierdzeniu kwalifikacji na kurs należy dostarczyć komplet oryginalnych dokumentów (świadectwo lub dyplom, dowód osobisty do potwierdzenia zgodności) oraz dokonać opłaty.

Kwalifikacje uzyskane przez kandydata

Świadectwo ukończenia kursu potwierdzające  nabyte kompetencje, zgodnie ze wzorem obowiązującym na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Kontakt

Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Ekonomii i Finansów
ul. M. Ćwiklińskiej 2, pokój 212
35-601 Rzeszów

mgr Danuta Kubit
tel.17 872 1699
kursksieg1s@ur.edu.pl

dr Renata Nesterowicz
tel. 608 103 360
e-mail: rbnester@onet.eu

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow