Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Kurs Księgowość w praktyce I stopnia - V edycja

Kurs realizowany przez Wydział Ekonomii we współpracy z praktykami

TRWA NABÓR

Adresaci

Kurs dedykowany jest dla osób początkujących i szukających pracy w księgowości prowadzonej w księgach rachunkowych z wykorzystaniem komputera.  Adresatami kursu są osoby bez praktyki księgowej, gdyż program  zajęć  stwarza   słuchaczom możliwość przygotowania się od podstaw do pracy w księgowości. 

Sylwetka absolwenta

Kurs przygotowuje do pracy w księgowości w przedsiębiorstwach i innych jednostkach, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Absolwent kursu zostanie zapoznany ze specyfiką pracy w księgowości, w tym obsługą programu komputerowego Comarch ERP Optima. 
Program kursu obejmuje zagadnienia księgowości i rachunkowości oraz praktyczne informacje i ćwiczenia w zakresie prowadzeniu ksiąg rachunkowych, których  realizacja  przebiegać będzie w następujących etapach:
  • przygotowanie z zakresu podstaw teoretycznych rachunkowości,
  • praktyczne opanowanie umiejętności pracy księgowego: posługiwanie się księgowymi dokumentami, realizacja typowych operacji księgowych, dekretacje, księgowanie na kontach,
  • powadzenie  ksiąg rachunkowych z wykorzystaniem Comarch ERP Optima - zajęcia  w pracowni  komputerowej, 
Księgi rachunkowe prowadzone będą dla wybranej firmy symulacyjnej,  
realizowane będą obowiązki kontrolne i sprawozdawcze w tym obowiązkowe kontrolne zestawienia obrotów i sald kont, RZiS oraz bilans, naliczanie podatków CIT, PIT, VAT w tym przygotowanie deklaracji VAT -7. 

Kadra

Kadra naukowo-dydaktyczna Wydziału Ekonomii oraz praktycy posiadający doświadczenie  w obsłudze finansowej firm .

Czas trwania i wymiar kursu

70 godzin ( weekendy w zależności od oczekiwań słuchaczy) czas trwania ok 2 miesięcy

Program kursu

Moduł I . Podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej – 15 godz.
1.1 Organizacja działalności gospodarczej – wiadomości wstępne 
1.2 Podstawy etyki w działalności gospodarczej i zawodowej
1.3 Pojęcia wprowadzające do zagadnień rachunkowości 
1.4 Charakterystyka aktywów i pasywów
1.5 Charakterystyka rozrachunków 
1.6 Operacje gospodarcze
1.7 Dowody księgowe
1.8 Księgi rachunkowe
 
Moduł II. Prowadzenie rachunkowości w księgach  rachunkowych - 35 godz.
2.1 Ewidencja podstawowych operacji bilansowych
2.2 Ewidencja podstawowych operacji wynikowych
2.3 Ewidencja rozrachunków publiczno-prawnych
2.4 Zasady ustalania wyniku finansowego
2.5 Sprawozdanie finansowe jednostek mikro, małych i średnich w rozumieniu ustawy 
o rachunkowości 
2.6 Zadanie całościowe (od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia i rachunku zysków i strat)
 
Moduł III   Ewidencja i prace księgowe w Comarch ERP Optima (pracownia komputerowa) – 20 godz.
3.1 Moduł Kasa Bank - rejestry i raporty kasowo-bankowe, preliminarz płatności,  rozliczenia 
i kompensaty, zapisy kasowo-bankowe.
3.2 Moduł Księga Handlowa - modyfikacja planu kont, rejestr zakupów i sprzedaży VAT, księgowanie dokumentów z wykorzystaniem schematów księgowań,  sporządzanie sprawozdań finansowych, sporządzanie zestawień na potrzeby rozliczeń podatkowych.

Wymagania wstępne

Świadectwo ukończenia szkoły średniej lub dyplom ukończenia studiów wyższych.

Opłata za kurs

Opłata za całość kursu wynosi 750 zł.

Istnieje możliwość wnoszenia opłaty  w dwóch ratach (na wniosek Słuchacza skierowany do kierownika kursu)

Termin składania dokumentów

5 października 2018 r.

Początek kursu

17 października 2018 r.

Terminy zajęć

środa , piątek od 16 do 20

Zasady rekrutacji

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną (otwórz), w sposób ciągły w terminie do 27 września 2018 r.
 
Warunkiem uruchomienia kursu jest zorganizowanie odpowiedniej pod względem liczebności osób grupy (min.18 osób). 
 
Kandydaci przyjmowani są na podstawie kolejności  zgłoszeń.  

Wymagane dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na kurs (w wersji elektronicznej),
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej lub dyplom ukończenia studiów wyższych,
  • kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, kandydata na kurs w przypadku kandydata będącego cudzoziemcem.

Po potwierdzeniu kwalifikacji na kurs należy dostarczyć komplet oryginalnych dokumentów (świadectwo lub dyplom, dowód osobisty do potwierdzenia zgodności) oraz dokonać opłaty do 5 października 2018 r.

Kwalifikacje uzyskane przez kandydata

Świadectwo ukończenia kursu potwierdzające  nabyte kompetencje, zgodnie ze wzorem obowiązującym na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Kontakt

Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii
ul. M. Ćwiklińskiej 2, pokój 212
35-601 Rzeszów

mgr Danuta Kubit
tel.17 872 1699
e-mail: zmetilo@ur.edu.pl

dr Renata Nesterowicz
tel. 608 103 360
e-mail: rbnester@onet.eu

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow