Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Zasady przyjęć na kierunek Finanse i rachunkowość

Wymagania wstępne
 
Średnia arytmetyczna wszystkich ocen pozytywnych uzyskanych z egzaminów oraz przedmiotów kończących się zaliczeniem w realizowanym toku, która mnożona będzie przez współczynnik  1,8 dla  absolwentów kierunku Finanse i Rachunkowość  o profilu ogólnoakademickim, współczynnik 1,7 dla  absolwentów kierunku Ekonomia o profilu ogólnoakademickim, współczynnik 1,6 dla  absolwentów kierunku Finanse i Rachunkowość  o profilu praktycznym, współczynnik  1,5  dla absolwentów  kierunku Ekonomia o profilu praktycznym oraz współczynnik 1,5 dla pozostałych kierunków z dziedziny nauk ekonomicznych  o profilu ogólnoakademickim i praktycznym.
Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba  kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek
Ocena z pracy dyplomowej - jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit. 
Kompetencje oczekiwane od kandydata
Kandydat powinien dysponować podstawową wiedzą z zakresu kierunku Ekonomia i dyscyplin pokrewnych.
Przyjmuje się zasadę, że kandydat osiągnął większość efektów kształcenia przewidzianych dla studiów I stopnia na kierunku Ekonomia.
Obywatele polscy, chcący podjąć studia w języku polskim, powinni posiadać znajomość języka obcego na poziomie minimum B1.
Polacy oraz cudzoziemcy, chcący podjąć studia w języku angielskim, powinni posiadać znajomość języka obcego na poziomie minimum B2.
Uwagi – zasady rekrutacji dla kierunku – ekonomia, forma – stacjonarne, realizowane w języku angielskim O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów I stopnia, posiadający dyplom licencjata, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych, uprawniających do podjęcia studiów II stopnia. Zarówno dla obywateli polskich jak i cudzoziemców, stosowane są zasady przyjęć obowiązujące na UR, określone w uchwale Senatu UR.
 
Kandydaci, którzy chcą podjąć studia w języku angielskim, studia stacjonarne:
 
Obywatele polscy - zobligowani są do przedłożenia certyfikowanego dokumentu** poświadczającego znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2 lub wyniku pisemnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym (min. 70%) lub w przypadku kandydatów ze „starą maturą”, min. ocena dobry z egzaminu dojrzałości lub dokument potwierdzający ukończenie szkoły ponadpodstawowej lub studiów prowadzonych za granicą lub w Polsce, gdzie językiem wykładowym był język angielski.
 
Cudzoziemcy – zobligowani są do przedłożenia certyfikowanego dokumentu** poświadczającego znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2 lub dokumentu potwierdzającego ukończenie szkoły ponadpodstawowej lub studiów prowadzonych za granicą lub w Polsce, gdzie językiem wykładowym był język angielski.

** załącznik nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania
postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz.U.2009 nr.218 poz. 1695);

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow