Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

KURS KSIĘGOWOŚĆ W PRAKTYCE I stopnia (VIII edycja)05.04.2019 13:10

RUSZA OSTATNIA EDYCJA PRZED WAKACJAMI !!!

KURS KSIĘGOWOŚĆ W PRAKTYCE I stopnia (VIII edycja )

………………………………………………………………………

/nazwa studiów, kursu lub szkolenia/

 

Jednostka prowadząca studia/ kurs/ szkolenie*

Wydział Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego we współpracy z praktykami

Adres

Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii
ul. M. Ćwiklińskiej 2, pokój 212
35-601 Rzeszów

 

Telefon kontaktowy/Fax

Sekretariat -tel. 17-8721699

 

Kierownik kursu -tel. 608103360

 

E-mail

kursksieg1s@ur.edu.pl

 

rbnester@onet.eu

 

Strona www

 

Osoba do kontaktu

mgr Danuta Kubit

 

Kierownik studiów podyplomowych/ kursu/ szkolenia*

dr Renata Nesterowicz

 

Opis studiów/ kursu/ szkolenia*

Kurs dedykowany jest dla osób początkujących i szukających pracy
w księgowości prowadzonej w księgach rachunkowych z wykorzystaniem komputera.  Adresatami kursu są osoby bez praktyki księgowej, gdyż program zajęć stwarza słuchaczom możliwość przygotowania się od podstaw do pracy w księgowości.

 

Program studiów/ kursu/szkolenia*

Moduł I . Podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej – 15 godz.

1.1 Organizacja działalności gospodarczej – wiadomości wstępne

1.2 Podstawy etyki w działalności gospodarczej i zawodowej

1.3 Pojęcia wprowadzające do zagadnień rachunkowości

1.4 Charakterystyka aktywów i pasywów

1.5 Charakterystyka rozrachunków

1.6 Operacje gospodarcze

1.7 Dowody księgowe

1.8 Księgi rachunkowe

 

Moduł II. Prowadzenie rachunkowości w księgach rachunkowych - 35 godz.

2.1 Ewidencja podstawowych operacji bilansowych

2.2 Ewidencja podstawowych operacji wynikowych

2.3 Ewidencja rozrachunków publiczno-prawnych

2.4 Zasady ustalania wyniku finansowego

2.5 Sprawozdanie finansowe jednostek mikro, małych i średnich w rozumieniu ustawy
o rachunkowości

2.6 Zadanie całościowe (od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia i rachunku zysków i strat)

 

Moduł III   Ewidencja i prace księgowe w Comarch ERP Optima (pracownia komputerowa) – 20 godz.

3.1 Moduł Kasa Bank - rejestry i raporty kasowo-bankowe, preliminarz płatności,  rozliczenia i kompensaty, zapisy kasowo-bankowe.

3.3 Moduł Księga Handlowa - modyfikacja planu kont, rejestr zakupów i sprzedaży VAT, księgowanie dokumentów z wykorzystaniem schematów księgowań, sporządzanie sprawozdań finansowych, sporządzanie zestawień na potrzeby rozliczeń podatkowych.

 

Punkty ECTS

6

Liczba semestrów studiów/kursu/ szkolenia*

70 godzin -  ( środa, piątek lub w zależności od oczekiwań słuchaczy) czas trwania ok 2 miesięcy

Opłata za studia**/kurs/ szkolenie*

790zł (Istnieje możliwość wnoszenia opłaty  w dwóch ratach na wniosek Słuchacza skierowany do Kierownika kursu)

Wymagania wstępne

Świadectwo ukończenia szkoły średniej lub dyplom ukończenia studiów wyższych,

Zasady rekrutacji

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną, w sposób ciągły w terminie do 26 kwietnia 2019. Warunkiem uruchomienia kursu jest zorganizowanie odpowiedniej pod względem liczebności osób grupy (min.18 osób).

Kandydaci przyjmowani są na podstawie kolejności  zgłoszeń. 

 

Limit przyjęć

25 osób

Termin składania dokumentów

02 maj 2019

Początek studiów/ kursu/ szkolenia*

planowany

10 maj 2019

Terminy zajęć

 Środy i piątki ( lub w zależności od oczekiwań słuchaczy)

 

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na kurs (w wersji elektronicznej),
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej lub dyplom ukończenia studiów wyższych,
  • kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, kandydata na kurs w przypadku kandydata będącego cudzoziemcem.

Po potwierdzeniu kwalifikacji na kurs należy dostarczyć komplet oryginalnych dokumentów (świadectwo lub dyplom, dowód osobisty do potwierdzenia zgodności) oraz dokonać opłaty do 02 maja 2019.

 

Kwalifikacje uzyskane przez kandydata

Świadectwo ukończenia kursu potwierdzające  nabyte kompetencje, zgodnie ze wzorem obowiązującym na Uniwersytecie Rzeszowskim.

 

 

*niewłaściwe skreślić
** należy wskazać opłatę semestralną               

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow